top of page

Privacy Beleid

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

 

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Natuursteenwerken Rombouts. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacy beleid.

 

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 

● op te vragen en in te kijken,

● te (laten) wijzigen,

● te (laten) schrappen.

 

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd.  Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd. Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

 

 

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door een eenvoudig verzoekt te mailen naar info@natuursteenwerkenrombouts.be.

Vermeld steeds:

 

● Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

● E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

● Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

 

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

● Jurgen Rombouts, Natuursteenwerken Rombouts

● Onder de vennootschap Natuursteenwerken Rombouts BTW BE 0878.405.274

● Metropoolstraat 32, 2900 Schoten

● +32 3 830 59 37

info@natuursteenwerkenrombouts.be

 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

 

Jurgen Rombouts, Natuursteenwerken Rombouts , info@natuursteenwerkenrombouts.be

 

 

Welke gegevens worden verzameld?

 

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

 

Dat kan zijn:

 

● voornaam en naam

● e-mailadres

● woonadres

● werkadres

● telefoonnummer

● btw-nummer

 

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een ), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

 

Andere informatie – niet aangeduid met – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

 

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

 

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

 

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 

 

● Email: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).

 

 Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

 

 

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

 

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 10 jaar na het laatste gebruik bijgehouden


Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy. Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

 


Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 

● het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boeking software, verkoopsoftware …);

● het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

 

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld: xxxxx, xxxxxx en xxxxxx. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. of Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.


Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. Iedereen die namens Natuursteenwerken Rombouts jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Alle medewerkers van Natuursteenwerken Rombouts zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

 


Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

 

Tijdens een bezoek aan deze website worden geen gegevens opgeslagen over het gebruik van de website.

 

Cookies Deze website geen gebruik van functionele en analytische cookies. Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen. Facebook, Twitter en andere sociale media. Op deze site staan geen deelknoppen voor sociale medianetwerken.

 

 

Wijzigingen

 

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 07 mei 2023.

 

 

Als het misgaat …

 

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

 


Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@natuursteenwerkenrombouts.be en we zoeken een oplossing.

 

 

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacy commissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

bottom of page